دنیای اقتصاد: ابرپروژه‌های بزرگراهی در پایتخت، علاوه‌بر عارضه اولیه‌ به شکل “تشدید ترافیک ناشی از تحریک سفر با خودروی شخصی» یک عارضه ثانویه نیز داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تخریب محله‌های سنتی‌نشین در مناطقی از شهر برای عرصه دادن به سواره‌روها، باعث از بین رفتن بافت اجتماعی از یکسو و اختلال در بازار مسکن به شکل افزایش جامعه اجاره‌نشین‌ها و متقاضیان خرید ازسوی دیگر شده است. نمونه‌‌ای از این رخداد به سال ۹۱ مربوط است. بزرگراه‌سازی‌های افراطی در تهران، طول شبکه معابر را به هدف ۱۴۰۴ رسانده است.

» ادامه مطلب