دنیای اقتصاد: ویژگی متمایز تابستان امسال در سه منطقه نسبتا پرجمعیت شرق و جنوب تهران شامل ۱۲، ۱۳ و ۱۴، پیشی گرفتن فایل‌های فروش در مقابل تعداد فایل‌های رهن و اجاره است.

» ادامه مطلب