دنیای اقتصاد: انتخابات پارلمان‌های محلی در کشورهای توسعه‌یافته، به یک “عنصر سه وجهی»‌ مجهز است که خلأ آن در ایران، برخی کرسی‌های شوراهای شهر طی ۴ دوره اخیر را در اختیار افراد “بدون برنامه، بی‌تجربه در مدیریت شهری و فاقد تایید توسط محافل تخصصی» قرار داده است. نتایج مطالعات درباره نحوه تشکیل شورای شهر قدرتمند نشان می‌دهد در غیاب عنصر “پالایش حرفه‌ای متقاضیان ورود به شوراها»، آنچه می‌تواند در آستانه انتخابات شوراهای پنجم، مانع از ایجاد “شورای منفعل» شود، مطالبه عمومی درباره ریزبرنامه نامزدها است. کاندیداهای تهران، برای ۸ دست‌انداز بزرگ باید راهکار بدهند.

» ادامه مطلب