دنیای اقتصاد: شورای پنجم تهران برای قبولی در آزمون “انتخاب شهردار»، نیازمند رعایت پنج اصل است. در قالب اصول توصیه‌شده برای “نحوه انتخاب شهردار اصلح» ۳۰ معیار برای عیارسنجی نامزدها مطرح و معرفی شده است که باید از سوی نمایندگان جدید پایتخت ملاک عمل قرار بگیرد. “وظایف شهرداران ۲۲ کلان‌شهر مهم جهان» و همچنین نظرات کارشناسان شهری نشان می‌دهد شهردار جدید پایتخت در اولین معیار کلیدی، باید ضمن دارا بودن “حسن شهرت و سابقه روشن در پاکدستی»، توان “تعامل قوی با دولت» و “جسارت جراحی ساختار شهر» را داشته باشد.

» ادامه مطلب