پرونده “پلاسکو» بعد از ۶ ماه تهیه گزارش ملی توسط گروه حقیقت‌یاب، در دولت و مدیریت شهری تهران به جریان افتاد. روز گذشته‌ رئیس هیات ویژه بررسی حادثه ساختمان پلاسکو، مجموعه‌ای از مهم‌ترین یافته‌ها درباره “راهکارهای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه پلاسکو» را به اعضای شورای شهر ارائه کرد. این نسخه ۱۲ بندی، بر اقدامات فوری برای “تاب‌آوری برج‌های ناایمن در برابر آتش‌، بازتعریف مسوولیت‌های آتش‌نشانی، الزام به بیمه سازه‌های مسکونی و چکاپ ساختمان‌های استراتژیک» تاکید دارد.

» ادامه مطلب