دنیای اقتصاد: شهرهای جدید اطراف تهران برای آنکه در فهرست کلان‌شهرهای کشور قرار بگیرند باید حداقل معادل دو برابر ظرفیت جمعیت‌پذیری فعلی،جمعیت ساکن جذب کنند.

» ادامه مطلب