دنیای اقتصاد: متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی یک ماه نخست سال جاری معادل ۴ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان از سوی بانک مرکزی اعلام شده است. در این میان بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۲۲ پایتخت معادل ۷/ ۱۵ درصد و بیشترین کاهش متوسط قیمت به منطقه یک معادل ۸/ ۱۳ درصد تعلق داشته است.

» ادامه مطلب