دکتر علی دشتی/ حقوقدان و رئیس هیات رسیدگی به تخلفات شهرداران کشور

با شروع دوره جدید شوراها در اول شهریور ماه آنچه بیش از همه اهمیت دارد انجام مهم‌ترین وظیفه و انتخاب شورای شهر است. به جرات می‌توان گفت که انتخاب شهردار از مهم‌ترین مصوبات شوراست. هر چند این انتخاب با رای اکثریت نصف به علاوه یک صورت می‌گیرد ولی چنانچه این انتخاب، بجا و شایسته نباشد و شورا قصد تغییر شهردار را داشته باشد باید دو سوم اعضا به برکناری شهردار رای بدهند. در قانون شورا و آیین‌نامه‌های مربوطه مراحل و ویژگی‌های شهردار به تفصیل آمده است. مطابق ماده ۷۱ » ادامه مطلب