دنیای اقتصاد: گام اول ورود برندهای ساختمانی به بازار ساخت مسکن در “بافت‌های فرسوده» با اعلام فراخوان عمومی مشارکت در ساخت، به مالکان واحدهای فرسوده آغاز شد.

» ادامه مطلب