دنیای اقتصاد: نتایج خودآزمایی مدیریت شهری از عملکرد خود طی سال‌های سپری‌شده از برنامه پنج‌ساله دوم حاکی است کارنامه ۱۵ تکلیف این مجموعه که در راستای تضمین “حق هوای پاک» در قالب نقشه راه میان‌مدت شهرداری تهران تعریف شده، نمره قابل قبولی ندارد. مدیریت شهری در عمل به این تکالیف ۱۵ گانه که در برنامه بالادست شهرداری تهران و در قالب اهداف عملیاتی برای اجرا در سال‌های ۹۳ تا ۹۷ تعریف شده است، از ۱۰۰ نمره ۳۶ را دریافت کرده و طبق برنامه، در زمینه تامین حق هوای پاک شهروندان پیش نرفته است.

» ادامه مطلب