امیرحسین مفید
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

رکود بخش مسکن و در پی آن، رکود تولید و اشتغال در صنایع پایین‌دستی، طی چند سال گذشته باعث نگرانی و سرخوردگی تصمیم‌گیران و فعالان بخش ساخت‌وساز در کشور شده است. با نگاهی به روند علمی و اقتصادی بازار مسکن در کشورهای پیشرفته، می‌توان منحنی سینوسی رونق و رکود را نیز در تمامی آن کشورها مشاهده کرد.

» ادامه مطلب