دنیای اقتصاد: یک فرصت ترافیکی برای پایتخت در روز دهم اسفندماه در قالب برگزاری شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک ایجاد شده که انتظار می‌رود مدیریت شهری به نحوی تدبیر کند که این فرصت مانند سال‌های گذشته از دست نرود. به گزارش “دنیای اقتصاد»، کنفرانس شانزدهم مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک در واقع دهمین کنفرانسی است که در دوره اخیر مدیریت شهری برگزار می‌شود اما به رغم اینکه بیش از ۶ ‌هزار و ۶۰۰ مقاله با موضوعاتی همچون ارتقای کیفیت حمل‌ونقل همگانی، برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، ایمنی ترافیک، اقتصاد حمل‌ونقل، حمل‌ونقل غیر موتوری و توسعه پایدار در ۹ دوره گذشته به دبیرخانه » ادامه مطلب