دنیای اقتصاد: وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت هماهنگ‌سازی سیاست‌های مسکن در دو حوزه ساخت و سازهای بافت فرسوده و شهرهای جدید تاکید کرد.

» ادامه مطلب