دنیای اقتصاد: نایب رئیس انجمن شرکت‌های ساختمانی با هدف “برون‌رفت» بخش ساختمان از “رکود و رشد منفی ناشی از تنگنای مالی»، خواستار استفاده از “امکان شارژ محلی پروژه‌های عمرانی» مشابه آنچه نیمه امسال برای تامین مالی بازار مسکن به تصویب رسید، شد.

» ادامه مطلب