دنیای اقتصاد: مشابه خارجی عارضه “خانه‌های خالی» از بین کشورهای دچار به این چالش، در بازار مسکن کره جنوبی به‌صورت ریشه‌ای، تحت کنترل قرار گرفت. بازار مسکن کره تا سال ۱۹۹۹، تحت‌تاثیر سیاست “عرضه انبوه» با چرخه معیوب “ساخت‌و‌سازهای میلیونی خارج از الگوی تقاضا، ناپایداری شدید قیمت‌ها و عدم‌توازن عرضه و تقاضا» مواجه بود؛ اما دولت در سال ۲۰۰۳، با تصفیه بازار از “بیراهه سیاست‌گذاری» و اجرای طرح‌های ۵ گانه سیاست “رفاه مسکن» توانست ضمن تامین نیاز کم‌درآمدها، چالش احتکار مسکن و رشد حجم املاک بدون استفاده را رفع کند.

» ادامه مطلب