دنیای اقتصاد: با وجود اینکه قیمت پیشنهادی فایل‌های موجود در بازار معامله مسکن بین ۱۰ تا ۲۵ درصد نسبت به قیمت معاملات سال گذشته بیشتر است، اما قیمت آپارتمان‌های فروش رفته اغلب زیر ۱۰ درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است.

» ادامه مطلب