حبیب‌الله طاهرخانی
پژوهشگر و مدیر کل سابق برنامه و بودجه شهرداری تهران

انتشار نتایج سرشماری عمومی سال ١٣٩۵نشان می‌دهد به تعداد خانه‌های خالی شهر و استان تهران افزوده شده چراکه این رقم از ٣٢٧هزارواحد به ۴٩٠هزار واحد رسیده است. بخشی از این خانه‌های خالی مربوط به عرضه سال‌های ١٣٩٠ و ١٣٩١ است که با هدف سوداگری به خصوص در مناطق برخوردار شهر تهران تولید شده و به علت رکود حاکم بر مسکن، مشتری خود را نیافته است. دلیل اینکه مسکن به خصوص در شهر تهران چرا تا این حجم به سمت اهداف سوداگرانه کشیده و منجر به عرضه‌ای می‌شود که عملا » ادامه مطلب