معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، نابودی ۴ هزار هکتار از باغات تهران طی چند سال اخیر را مهم‌ترین پیامد اجرای مصوبه برج‌باغ عنوان کرد.

» ادامه مطلب