دنیای اقتصاد: آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد در میانه تابستان، آپارتمان‌های مسکونی با قیمت کل ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۳/ ۱۲ درصدی، بیشترین سهم از معاملات یک ماهه نیمه تابستان را به خود اختصاص داده‌اند. در عین حال واحدهای مسکونی با ارزش ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان و همچنین واحدهای با ارزش ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به ترتیب هرکدام با اختصاص ۱۱ و ۶/ ۱۰ درصد در رتبه‌های بعدی بیشترین سهم از معاملات قرار گرفته‌اند.

» ادامه مطلب