دنیای اقتصاد: رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران از شهرداری بابت تغییرکاربری سوله‌های مدیریت بحران شهر تهران توضیح خواست. رحمت‌الله حافظی در جلسه علنی روز گذشته با اشاره به مصوبه‌ای که ۱۱ اردیبهشت ماه سال ۹۵ به تصویب شورای شهر تهران رسیده اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، شهرداری تهران ملزم شد تا تمامی پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران مناطق ۲۲گانه را در اختیار سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران قرار دهد. با استناد به این مصوبه در ۴ بهمن ۹۵ از شهرداری تهران خواسته شد درباره اینکه چرا تعدادی از سوله‌های بحران در اشغال حوزه‌های خارج » ادامه مطلب