سازمان نظام مهندسی، با هدف اعمال ممنوعیت بساز و بفروشی، فهرست اولیه “سازنده‌های مجاز به فعالیت در تهران» را منتشر کرد. براساس مقررات تازه، ساخت‌وساز توسط “سازنده‌های فاقد صلاحیت و مجوز از مراجع ذی‌ربط»، ممنوع است و مهندسان ناظر از ارائه خدمات مهندسی-نظارتی به این پروژه‌ها منع شده‌اند. جرایم در نظر گرفته شده برای مهندسان ناقض ضوابط جدید، باعث تضمین “تصفیه بازار ساخت‌وساز از سازنده‌های کم‌فروش و غیرحرفه‌ای» می‌شود. هزینه ساخت بین مالک و سازنده دارای‌صلاحیت “توافقی» تعیین می‌شود.

» ادامه مطلب