دنیای اقتصاد: برخی از واسطه‌های ملکی طی هفته‌های اخیر در فضای مجازی و از طریق ارسال پیامک، ادعا می‌کنند که می‌توانند ملک مخاطبان خود را حداکثر ۲۵ روزه به فروش برسانند و با اعلام قیمت‌های پیشنهادی نسبتا بالا، فروشنده‌ها را ترغیب می‌کنند که مسوولیت فروش آپارتمان خود را به آنها بسپارند.

» ادامه مطلب