دنیای اقتصاد: معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در حالی از کاهش ۱۵ درصدی فسفر در دریاچه چیتگر خبر داد که تصفیه کامل این دریاچه حدود دو سال دیگر زمان نیاز دارد.

» ادامه مطلب