دنیای اقتصاد: بهاره آروین یکی از منتخبان شورای شهر پنجم که ایده شورا و شهرداری “تمام شیشه‌ای» و “سنجش‌پذیر» را مطرح کرده، پس از برگزاری جلسات علنی ارائه برنامه کاندیداهای شهرداری تهران، درخصوص مشکلاتی که در حین پخش اینترنتی و زنده جلسات روز چهارشنبه و پنج‌شنبه وجود داشت توضیحاتی داد. او یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد نویز در پخش زنده جلسه دفاعیه نامزدهای شهرداری را غیرفعال نگه‌داشتن امکان پخش زنده اینترنتی جلسات شورا از سوی رئیس شورای شهر عنوان کرده که فرصتی برای ارزیابی این سیستم را طی سال‌های گذشته به‌وجود نیاورده است.

» ادامه مطلب