دنیای اقتصاد: چالش‏های شوراهای شهر و مدیریت شهری در یک نشست تخصصی سه‌جانبه بررسی شد. در این نشست که در یک همکاری مشترک میان جامعه مهندسان مشاور ایران، انجمن جامعه‏شناسی ایران و جامعه مهندسان شهرساز برگزار شد، با اشاره به اینکه کارنامه تجربه اداره امور محلی و به‏طور مشخص شوراهای شهر طی دهه‏های گذشته فاقد دستاورد چشمگیر بوده است، بر نوشتن نوعی دستور کار شهری به‏عنوان مهم‌ترین محور ماموریت شوراها در دوره پنجم تاکید شد.

» ادامه مطلب