دنیای اقتصاد: حضور موج اول “خانه‏اولی»ها در ایستگاه دریافت وام خرید مسکن “یکم»، به کشف مانع نامرئی در مسیر پرداخت تسهیلات رونق‏زا در بازار ملک منجر شد.

» ادامه مطلب