شبکه “متروی» تهران برخلاف نگاه برخی مدیران شهری که آن را “تکمیل‌شده» عنوان می‌کنند، مطابق بررسی‌‌های واقع‌بینانه باید در دوره جدید مدیریت شهری به “اولویت اصلی» شهرداری برای توسعه ظرفیت تبدیل شود. اعضای پارلمان پنجم تهران با تایید آنچه کارشناسان ترافیکی درباره “نارسایی حمل‌ونقل عمومی و تبعات تخصیص منابع به پروژه‌های بزرگراهی» مطرح می‌کنند، اعلام کردند: خطوط ریلی موجود در پایتخت -۷ خط- برای تحقق “مترو ۱۰ میلیون نفری» باید به ۱۲ خط افزایش یابد و کمبود ناوگان، با افزایش حداقل دوبرابری تعداد واگن‌ها، جبران شود.

» ادامه مطلب