دنیای اقتصاد: مجادله بر سر افزایش نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی میان فرمانداری و شورای شهر تهران همچنان ادامه دارد. به گزارش “دنیای اقتصاد»، اعضای شورای شهر تهران تاکنون دو‌بار بر مصوبه خود مبنی بر افزایش ۱۴ درصدی بهای بلیت مترو و اتوبوس و نیز افزایش ۱۰ درصدی کرایه‌های تاکسی پافشاری کردند و به اعتراض فرمانداری تهران که تاکنون دوبار این مصوبه را بازگردانده است، بدون اعمال هرگونه تغییر در نرخ‌ها پاسخ دادند. به نظر می‌رسد اصرار شورای شهر تهران بر افزایش نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی و انکار فرمانداری تهران مجادله‌ای است که منشا آن را باید در انتخابات پیش‌روی ریاست‌جمهوری » ادامه مطلب