دنیای اقتصاد: مراسم رونمایی از “مدرسه مشارکت» با هدف ترویج دانش مشارکت در ساخت به منظور تامین مالی بهینه و راهکار رفع چالش کلیدی در تامین مالی طرح‌ها، پروژه‌ها و ابرپروژه‌های عمرانی برگزار شد. در پی مجوز سازمان برنامه و بودجه استان تهران به مرکز آموزش “دنیای اقتصاد»، این مرکز دوره‌های آموزشی مربوط به حوزه مشارکت در ساخت به منظور ایجاد دانش مشارکت در مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور را بر اساس ضوابط و مقررات “نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی» برگزار می‌کند.

» ادامه مطلب