دو نفر از ۴ نامزد شهرداری تهران، روز گذشته برنامه‌های خود را در حضور اعضای شورای شهر پنجم تشریح کردند. جزئیات برنامه محمدعلی نجفی در قالب “تهران تا ۱۴۰۰» از تدارک ۲۵ سیاست کلیدی برای چالش‌زدایی و اصلاحات امور شهر، شهرداری و شهروندان حکایت دارد. افشای قراردادها، ختم رقابت با بخش‌خصوصی، از جمله اقدامات مدنظر این نامزد شهرداری محسوب می‌شود. الهه کولایی نیز بر حذف نگاه جزیره‌ای در مدیریت‌شهری تاکید کرد.

» ادامه مطلب