محمد ابن‌الشریعه
کارشناس و پژوهشگر مدیریت بهره‌برداری

سه سال بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر (حمله تروریستی به برج‌های دوقلو مرکز تجارت جهانی در نیویورک)، گزارش تخصصی کمیسیون تحقیق و تفحص در سال ۲۰۰۴ عملیات تخلیه را “یک موفقیت درخشان» نامید. طبق همین گزارش، ۹۹ درصد تمامی افرادی که بالای محل اصابت جت‌ها در ساختمان قرار داشتند کشته شدند اما حدود ۹۵ درصد مردمی که در طبقات زیرین محل اصابت و حتی برخی در همان طبقه محل برخورد بودند، زنده ماندند. ۲۰۵۲ نفر تعداد کل کشته‌شدگانی بود که بر اساس مدارک جزو کارمندان و ساکنان برج‌ها محسوب می‌شدند. » ادامه مطلب