محمد ابن الشریعه / مهندس تعمیر و نگهداری

پلاسکو در آتش سوخت و این اتفاق تلخ بسیاری ازکاستی‌های ما را عیان کرد. مدیریت بهره‌برداری یکی از اولین مباحثی بود که نبود آن زیر ذره‌بین کارشناسان قرار گرفت، عنصر غایبی که در صورت اجرا می‌توانست حتی با وجود تمامی عوامل ریز و درشت مرتبط با این حادثه از آن جلوگیری یا حداقل در مراحل اولیه آن را مهار کند.

» ادامه مطلب