قائم مقام وزیر راه‌وشهرسازی در طرح مسکن مهر از واگذاری برخی واحدهای مازاد مسکن مهر برای استفاده به عنوان خوابگاه‌های دانشجویی خبر داد.به گزارش “دنیای اقتصاد»، دیروز احمد اصغری مهرآبادی اعلام کرد هم اکنون نزدیک به ۱۱۰ هزار واحد فاقد متقاضی هستند که به رغم تعیین شرایط جدید از سوی دولت در جهت تسهیل واگذاری واحدها، استقبال زیادی از سوی متقاضیان صورت نگرفته است. به همین دلیل مقرر شده این واحدها به پیمانکاران، شرکت‌های طرف قرارداد و خوابگاه‌های دانشجویی واگذار شود تا این سرمایه ملی از بین نرود و پول هزینه شده به بانک برگردد. این در حالی است که » ادامه مطلب