صاحب‌نظران اقتصادی، با حضور در همایش “چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۶»، ضمن پاسخ به ابهامات کلیه فعالان بازار مسکن درباره اوضاع این بازار در سال ۹۶، نقشه راه و چگونگی دست‌یابی به رونق غیرتورمی در بخش مسکن و ساختمان را تشریح می‌کنند. قرار است در این همایش، ضمن رمزگشایی از پارادایم جدید در بازار مسکن، فهرست اشتباهات گذشته سرمایه‌گذاران ساختمانی که رکود سه سال اخیر را دامن زد، با هدف اصلاح رفتارها تشریح شود.

» ادامه مطلب