دنیای اقتصاد: شرایط اولیه رونق معاملات ملک با ورود خانه‌اولی‌ها به بازار تابستانی مسکن فراهم آمد، اما تکرار “خطای جست‌وجو» می‌تواند باعث انحراف از مسیر رو به جلو در این بازار شود. متقاضیان خرید مسکن معمولا سه مولفه “قیمت»، “متراژ» و “محله» را در اولویت جست‌وجو قرار می‌دهند که از بین آنها، نحوه “انتخاب محله» نقشی تعیین‌کننده در طول زمان جست‌وجو، کیفیت خرید و تحرک کل بازار دارد. نسخه مسیریاب خانه‌اولی‌ها نشان می‌دهد برای اطمینان از موجودی “کوچک‌متراژ»ها در محله موردنظر باید “پیش‌انتخاب» جایگزین “انتخاب قطعی» محل شود تا جست‌وجوی فرسایشی اتفاق نیفتد.

» ادامه مطلب