دکتر پویا علاءالدینی – متخصص برنامه‏ریزی شهری و دانشیار گروه برنامه‏ریزی اجتماعی دانشگاه تهران

تهران وضع خاصی دارد. این شهر به‌عنوان پایتخت کشوری نفت‏خیز با دولتی متمرکز از منافع اقتصادی گسترده‏‏‏ای بهره‏مند شده و به همین دلیل نیز تحت تاثیر فشارهای خیل جمعیتی قرار گرفته است که می‌خواهد از این منافع منتفع شود (و البته به شکلی کاملا نابرابر منتفع می‏شود). برای مواجهه با رشد شتابان شهر تهران، سرمایه‏گذاری‌های بزرگی، چه به دست بخش عمومی و چه از سوی بخش خصوصی صورت گرفته است.

» ادامه مطلب