سیدمحمود میریان
کارشناس شهرسازی

تهران جهان شهری با بیش از هشت میلیون نفر جمعیت و ۷۰ هزار هکتار وسعت، پایتخت و کانون فعالیت‌های سیاسی- اقتصادی و اجتماعی کشور است که با مشکلات عدیده روزگار سختی را می‌گذراند.

» ادامه مطلب