امیرحسین مفید
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

با نزدیک شدن انتخابات شوراها دغدغه و نگرانی فعالان و متخصصان شهری در مورد نگرش و دیدگاه مردم به مسائل کلان و اجرایی شهرها و تاثیرپذیری این دیدگاه در انتخاب اعضای شورا افزون‌تر و بیشتر می‌شود. در جامعه ایران معیار سنجش اکثریت جامعه در انتخاب اعضای شورا به خصوص در کلان‌شهرها، گرایش سیاسی کاندیدای مورد نظر است. عملکرد شوراها در طول سالیان گذشته، گواهی است بر نادرست بودن این معیار انتخابی مردم کشورمان.

» ادامه مطلب