در توضیح به اظهارات دبیر محترم شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر مغایرت‌های موجود بین طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران باید گفت: طرح جامع شهر تهران در سال ۱۳۸۶ توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب و ابلاغ شد. متعاقبا طرح تفصیلی شهر تهران براساس طرح جامع مزبور تهیه و پس از بررسی و تصویب در مراجع قانونی ذی‌صلاح (شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده پنج) از تاریخ ۵/ ۱/ ۱۳۹۱ به‌عنوان سند قانونی شهرسازی و معماری ملاک عمل در شهر تهران تلقی شد.

» ادامه مطلب