دنیای اقتصاد: در جریان جلسه علنی روز گذشته شورای شهر تهران در دور پنجم، بررسی اعتراض فرمانداری به ارائه کارت بلیت الکترونیک شهر تهران به بانک خصوصی با رای ٢١ نفر برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های حمل‌ونقل و بودجه برگردانده شد. به گزارش “دنیای اقتصاد» مطابق با اظهارات محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، قرارداد کارت بلیت با یک بانک خصوصی تا سال١۴٠٠ منعقد شده است.

» ادامه مطلب