دنیای اقتصاد: به دنبال ارائه گزارش ملی هیات ویژه حادثه ساختمان پلاسکو، روز گذشته کمیته فنی و حقوقی شورای شهر تهران نیز ابعاد مختلف این حادثه را گزارش کرد.

» ادامه مطلب