دنیای اقتصاد: پشت‌صحنه “گرفتگی» در کانال انتقال خانه‌اولی‌ها از صندوق “یکم» به بازار معاملات مصرفی آپارتمان، آشکار شد. گزارش “دنیای اقتصاد» از نتایج تحقیقات اولیه درباره “اختلاف شدید» بین لیست ورودی و خروجی در صندوق پس‌انداز مسکن “یکم» نشان می‌دهد: رفتار ۴ گروه از سپرده‌گذاران صندوق “یکم» در مرحله سررسید وام، نیروی مزاحم در مسیر “تحریک غیرتورمی معاملات ملک با اهرم کارآمدترین تسهیلات خرید مسکن» به‌وجود آورده و باعث شده قدرت رونق‌زایی وام “یکم» در بازار کنونی،‌ به یک پنجم اثر واقعی آن، کاهش پیدا کند.

» ادامه مطلب