دنیای اقتصاد: برنامه‌ریزی‌های غیر هم جهت برای “ترافیک پایتخت» تحت‌تاثیر موازی ‌کاری دو مجموعه در مدیریت شهری، سبب شده بحران آلودگی هوا و گره‌های ترافیکی به جای بهبود سالانه، وخیم‌تر شود. هم‌اکنون منابع مالی و مسوولیت “توسعه حمل‌و‌نقل عمومی» به‌خصوص “مترو» توسط یکی از معاونت‌های شهرداری، مدیریت می‌شود؛ درحالی‌که یک معاونت دیگر، معادل آنچه در سال ۹۶ برای احداث یکی از دو خط پرتقاضای مترو ردیف اعتباری تعیین شده، قرار است برای پروژه‌های “احداث و توسعه بزرگراه‌ها»، هزینه کند. ادغام همه مسولیت‌های ترافیکی، به نفع حمل‌و‌نقل عمومی است.

» ادامه مطلب