دنیای اقتصاد: من موافق با لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها نیستم، زیرا مشکلات کشور مربوط به این حوزه‌ها نیست. این ادغام و تفکیک‌ها وقت کشور را می‌گیرد. چند سال وقت صرف شد تا این وزارتخانه‌ها ادغام شوند. باید توجه داشت که مسائل اصلی کشور جنس دیگری دارد.

» ادامه مطلب