دنیای اقتصاد: به دنبال انتقاد برخی اعضای شورای شهر تهران به افتتاح زودهنگام و ناقص خط هفت مترو تهران، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر روز گذشته برای اثبات ادعای خود مکاتبات داخلی در شرکت‌های مترو و بهره‌برداری مترو تهران را افشا کرد که نشان می‌دهد خط هفت مترو ۴۸ ساعت قبل از افتتاح، در وضعیت “ناایمن» قرار داشته و به لحاظ تجهیزات امکان بهره‌برداری نداشته است.

» ادامه مطلب