پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان برنامه و بودجه استان تهران اعلام کرد: گزارش مقدماتی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ کل کشور به تفکیک استان‌ها در نیمه دوم اسفند ماه منتشر می‌شود. این گزارش که در آن تعداد خانوارها، تعداد جمعیت شهری و روستایی به تفکیک شهرستان‌ها آورده می‌شود با مشارکت و همکاری ستاد سرشماری استان‌های سراسر کشور و تدوین نهایی مرکز آمار ایران تولید شده است. سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵ به دو شکل اینترنتی و حضوری انجام گرفت. سرشماری اینترنتی از سوم و سرشماری حضوری از ۲۵ مهر ماه ۹۵ آغاز شد. مرکز آمار ایران ثبت‌نام اینترنتی » ادامه مطلب