دنیای اقتصاد: بازار مسکن در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵، با ورود به “راه انحرافی» و سپس “اصلاح مسیر»، دو نیمه متفاوت را پشت‌سر گذاشت. ررسی‌های “دنیای اقتصاد» از روند کل بازار مسکن –معاملات و ساخت و ساز- طی ۶ سال اخیر حاکی است: “جراحی رفتار» در بازار ملک طی سال‌های ۹۳ تا ۹۵ که بخشی از آن از سر اجبار و ناشی از “انحراف بزرگ» سرمایه‌های ساختمانی در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ بود، باعث شد طی دست کم دو سال اخیر، در بازار ساخت و سازهای مسکونی، “رکود سفته‌بازی»، جایگزین “رونق غیرمصرفی» شود و به تبع، در » ادامه مطلب