دنیای اقتصاد: مدیران جدید شهرداری تهران برای نجات پایتخت از پرتگاه مالی، ۴ طرح احیاکننده تعادل بودجه‌ای را در دستور کار قرار دادند. مطابق بررسی “دقیق» شهردار جدید پایتخت، “بدهی» سنگین حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومانی، “تعهد» مالی ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی به پیمانکاران پروژه‌های فعال و “کسری» ۲۸ درصدی بودجه شهر، سه چالش بزرگ شهرداری در این دوره محسوب می‌شود که امکان اداره تهران را بسیار سخت کرده است. بخشی از بار هزینه‌های تهاجمی شهرداری قرار است با “اصلاح بودجه ۹۶ پایتخت» و همچنین راه‌اندازی “صندوق توسعه شهری» پوشش داده شود.

» ادامه مطلب