دنیای اقتصاد: کابینه جدید مدیریت شهری پایتخت بنا دارد “سال بد مالی» شهرداری را از دو مسیر اصلی هدایت کند. محمدعلی نجفی شهردار تهران طی دو هفته اخیر که به‌صورت رسمی سکان شهرداری تهران را در دست گرفته چندین مرتبه بر اوضاع سخت مالی شهرداری تهران در سال جاری تاکید و عنوان کرده است: شهرداری در سال جاری، سال سختی را از لحاظ مالی پیش‌رو دارد. به ویژه آنکه بخشی از درآمدهایی که در بودجه پیش‌بینی شده محقق نمی‌شود و باید برنامه‌ریزی‌هایی شود که وصول درآمدهای نقدی با مشکل مواجه نشود.

» ادامه مطلب