دنیای اقتصاد: نرخ اجاره‌بها در قراردادهای منعقد و ثبت شده طی نوروز ۹۶ تغییر محسوسی نسبت به زمستان ۹۵ نداشته است. به گزارش “دنیای اقتصاد»، افزایش ناچیز قیمت مسکن در مقایسه با نرخ تورم عمومی حاکی از این است که بخش مسکن از سیاست‌های مهار تورم دولت تاثیر پذیرفته است. این موضوع نه تنها در بخش فروش، بلکه در بخش اجاره واحد مسکونی هم مشهود بوده و سبب شده زمینه تعدیل انتظارات قیمتی و ثبات نرخ اجاره‌بها فراهم شود.

» ادامه مطلب